Saturday, 31 March 2012

penggunaan ICT dalam subjek Bahasa Melayu

Dunia kini kian maju, guru juga telah menjadikan ICT sebagai bahan bantu mengajar yang paling berkesan bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik. Guru-guru juga dapat meluaskan lagi konsep pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, penggunaan ICT dapat meningkatkan kefahaman dan penguasaan murid dalam pembelajaran. Gambar-gambar dibawah menunjukkan contoh-contoh aplikasi ICT dalam P&Pmurid-murid akan lebih menumpukan perhatian jika ICT digunakan dalam P&P.


guru sedang menyediakan bahan P&P menggunakan ICT


murid-murid mampu meneroka untuk mencari ilmu dengan sendiri.


Pergi ke Bandung menaiki Air Asia,
Untuk membeli baju melayu,
Transformasi Kurikulum Bahasa Malaysia,
Mengangkat martabat Bahasa Melayu.


Di pagi raya berbaju melayu,
Pergi beraya bersama rakan,
Mengangkat martabat Bahasa Melayu,
Itulah hasrat Kementerian Pelajaran.


Thursday, 29 March 2012