Sunday, 15 April 2012

Contoh Pengintergrasian TMK Dalam Pengajaran Bahasa Melayu.

1. Menulis karangan menggunakan prisian pemprosesan seperti MS World. Murid boleh menggunakan imej untuk mengukuhkan karangan supaya lebih menarik.

2. Menghantar tugasan atau berkongsi idea melalui e-mel.

No comments:

Post a Comment