Sunday, 29 April 2012

Teknik Nyanyian Dalam Pengajaran Pra Sekolah

Teknik Nyanyian Dalam Pengajaran Pra Sekolah

     Nyanyian memberi peluang kepada kanak-kanak menggunakan suara bagi melahirkan perasaan. Kanak-kanak memang suka menyanyi. Emosi kanak-kanak tergambar menerusi senikata lagu. Kanak-kanak berasa gembira dan seronok apabila menyanyi, kerana nyanyian boleh merangsang minat kanak-kanak bagi mengikuti pengajaran guru, membantu menenangkan fikiran mereka dan memberi peluang mereka melakukan pergerakan. Aktiviti nyanyian menggalakkan penglibatan menyeluruh kanak-kanak dan boleh dijalankan secara individu, berpasangan, kumpulan dan berpusingan.
     Menyanyi juga dapat menguji kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis. Selain itu, aktiviti nyanyian dapat mempelbagaikan aktiviti pengajaran-pembelajaran di dalam kelas (Hawijah Ahmad & Md Safea Mohamad, 1992).

No comments:

Post a Comment